top of page

Grünewaldvillan är en av de lokaler som föreningen hyr för kulturella evenemang

OM FÖRENINGEN

Föreningens ändamål är att bidra till

kultur- och nöjeslivet i Saltsjöbaden.

 

Vi försöker vända oss till så många som

möjligt och vill också ha en stor spännvidd på programverksamheten.

 

Vår ambition är att  dyka upp i olika lokaler och på nya platser allt efter evenemangets karaktär.  

 

Vi vill också verka för att behovet av

ändamålsenliga lokaler för kultur och nöjen tillgodoses långsiktigt i Saltsjöbaden.

 

 

Vår ambition är att ha ca fyra evenemang av

olika art per år och vi hoppas nå vår publik genom 

affischering och ”mun-till-mun-metoden”.

 

Vi blir glada för all feedback och tar gärna emot era åsikter och önskemål. Vår förhoppning är att ni ska tycka att det är roligt att komma till våra evenemang.

 

Vi som sitter i styrelsen är:

Kerstin G. Fischer, ordförande

Marie-Louise Gravestam, vice ordförande

Jesper Steen, sekreterare & kassör

Ingemar Hansson, marknadsföring

Lars Sjöberg, ledamot

Peter Fischer, suppleant

Åke Gravestam, suppleant

Monica Hansson, suppleant

Magdalena Steen suppleant

bottom of page